Duyurular
Haberler

Amaçlar :

Üniversitemizin ve bölümümüzün gelişmesini, yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını sağlayacak; fuar, sergi, yarışma, konferans, seminer, kurs vb. faaliyetler düzenlemek ve çeşitli konuşmacı, araştırmacı ve kuruluşları üniversitemizle buluşturmak,

Yurtiçi ve yurtdışı üniversite gruplarıyla, bilimsel ve kültürel ortak çalışmalara imza atmak,

Gıda Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrencileri mesleki anlamda bilgilendirmek ve bunun için güncel gelişmeleri takip etmek ve anında duyurmak,

Üniversitemizde öğrenim gören tüm öğrencilerin ve halkımızın kaliteli gıda konusunda bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlamak,

Klasik ve yüksek teknolojili gıda üretimi ile ilgili üniversite içi ve dışında bilgilendirici çalışmalar yaparak, tüketici bilincinin oluşturulmasını sağlamak,

Mesleki katkı sağlayacak teknik ve kültürel geziler düzenlemek, araştırmalar ve projeler üretip, öğrencilerin katılımını sağlayarak, bölüm derslerinin pekiştirilmesini sağlamak,

Çağdaş ve modern bilim ve mühendisliğin temel ilkelerini gıda üretim ve dağıtım zincirlerinde yerinde incelemek üzere çalışmalar yapmaktır.

 

Faaliyetler :

Uluslararası alanda kaliteli, modern, bilimsel, paylaşımcı, dürüst, insana ve insan haklarına saygılı, ilkeli, doğa ve çevreye duyarlı, saygın bir grup olmaktır. Yukarıda sıraladığımız görevleri yerine getirirken üniversitemizde gıda ve beslenme ile ilgili bölümlerde öğrenim gören öğrencileri bir araya getirmeyi de amaçlamaktayız. Gıda Mühendisliği disiplinler arası çalışma gerektiren bir daldır. Dolayısıyla, Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri meslek yaşamına hazırlanırken öğrenim süreleri boyunca sektörde birlikte çalışacakları gıda ve beslenme konusunda çalışan veya çalışacak olan diğer disiplinlerin profesyonelleri ile tanışmalı, gıda ve beslenme konusunda öğrenim gören diğer öğrencilerle kaynaşmalıdırlar. Bu nedenlerle "Gıda Topluluğu" öğrenci arkadaşlarımızı öğretim dönemleri içinde gıda sektörüyle tanıştırmak ve kendilerini piyasanın istediği doğrultuda yetiştirmelerini sağlamak için teknik geziler, seminer ve konferanslar düzenlemek, öğrenci kongrelerine ve gıda ile ilgili konularda açılan yarışmalara katılmak, sosyal sorumluluk projeleri önermek, yönlendirmek ve yürütmek amaçlarını gütmektedir.

Etkinlikler
...